ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

– Со цел да се надминат ваквите специфични ситуации, возраста на апликантите е дефинирана со годината на раѓање, односно право на учество имаат сите млади инструменталисти родени во периодот 2000 ‒ 2004 година.
– Да. Наградите не се предуслов за учество на Конкурсот, но ќе бидат земени предвид при изборот на финалистите.
– Да. Конкурсот е отворен за сите жители на Република Македонија.
– Во формуларот за аплицирање што ќе го пополнувате е оставен простор за поставување линк. Видеото од Вашиот јавен настап поставете го на www.youtube.com, а во самата апликација внесете го линкот што води до Вашето видео.